DIAMEDIC prodajni program

 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC
 • DIAMEDIC

DIAMEDIC » Prodajni program

Laboratorijska oprema i potrošni materijal iz sljedećih područja:

 • Biokemija
 • Hematologija
 • Imunologija
 • Koagulacija
 • Dijabetes
 • Mikrobiologija
 • Patologija
 • Forenzika
 • Kontrola lijekova
 • Kontrola hrane
 • Znanstveno-istraživački radovi